Meridiaan on kujutletav lühim joon maakera pinnal geograafiliste pooluste vahel.

  • Meridiaan on pool suurringist.
  • Meridiaan on suurringi kaar ühest poolusest teiseni.
  • Meridiaanide hulk on lõputu, igal punktil maaellipsoidi pinnal on meridiaan.
  • Kõik meridiaanid on geograafilise põhja-lõuna sihilised.
  • Meridiaanid on üksteisest kõige kaugemal ekvaatoril ja koonduvad poolustel.
Paralleelid ja meridiaanid (nullmeridiaan on märgitud punase joonega)

Vaata ka muuda