Rahvastikutihedus

 See artikkel räägib demograafia mõistest; ökoloogia mõistest vaata artiklit Asustustihedus (ökoloogia)

Rahvastikutihedus ehk asustustihedus on mingi maa-ala rahvaarvu jagatis selle pindalaga.

Rahvastikutihedus riigiti 2006. a seisuga

Rahvastikutihedus näitab, mitu inimest elab keskmiselt antud territooriumi ühe pindalaühiku (ruutkilomeetri, ruutmiili vms) kohta.

Maailma rahvastikutihedus 1994. aastal

Vaata ka

muuda