Asustustihedus (ökoloogia)

Asustustihedus (ka tihedus) on ökoloogias kvantitatiivne suurus, mis näitab mingil pindala- või ruumalaühikul olevate isendite arvu (nt 100 isendit m2-l)[1].

Kuna teatavalt pindala- või ruumalaühikult saadud isendid moodustavad enamasti uuritava liigi populatsioonist väikese fraktsiooni, siis nimetatakse asustustihedust sageli ka (uuritava liigi) populatsiooni(asustus)tiheduseks.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. Ökoloogialeksikon. (1992). Koost. Masing, V. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus