Asustusgeograafia

Asustusgeograafia on inimgeograafia haru, mis uurib asustust ja asulaid.

Asustusgeograafia uurib muu hulgas asulatüüpe, asulate tekkimise ja arengu geograafilisi tingimusi ning asustussüsteemi.

Asustusgeograafia harude seas on linnageograafia ja ruraalgeograafia.

Definitsioon muuda

Stone (1965) määratleb asustusgeograafia nii: "Nende hoonete jaotumise kirjeldus ja analüüs, millega inimesed kinnistavad end maa külge. Edasi, et asustamise geograafia tähendab hoonete ehitamist, et maad ajutiselt või alaliselt hõivata. Tuleb aru saada, et hooned on inimese ja maa suhete üks kättesaadav väljendus ning selle rõhuasetuse väljatoomine eeldab, et uurimistöö võib toimuda mis tahes skaalal päris üldisest kuni väga konkreetseni välja. Hooned on lihtsalt inimeste mingil maa-alal elamise üks avaldumisviis; nad on seal kaardistatav maastikujaotus, millele tuleb tähelepanu pöörata."

Jordan (1966) rõhutab, et asustusgeograafia ei uuri ainult jaotumusi, vaid veel enam struktuure, protsesse ja vastastikmõjusid asulate ja keskkonna (näiteks muld, geomorfoloogia, majandus, ühiskond) vahel.

Mayda (1965) ütleb: "Asustuse uurimine on arenenud inimeste vastastikuseks toimeks füüsikalise ja ökoloogilise maailmaga. See holistlikum uurimine huvitub kestlikkusest ja püüab paremini mõista praegust maastikku ja planeerida tuleviku maastikku."

Vaata ka muuda

Kirjandus muuda

  • K. H. Stone. The Development of a Focus for the Geography of Settlement. – Economic Geography, 1965, kd 41, nr 4, lk 346–355.
  • C. Mayda. – B. Warf. Encyclopedia of Geography, 1965.
  • T. G. Jordan. On the nature of settlement geography. – The Professional Geographer, 1966, kd 18, nr 1, lk 26–28.
  • W. F. Hornby, M. Jones. An Introduction to Settlement Geography, Cambridge 1991.
  • Србољуб Стаменковић, Милан Бачевић. Географија насеља, Географски факултет, Београд: 1992.
  • V. Drozg. Educational subject matter in the geography of settlement. – Geografski Vestnik, 2000, 72(1), lk 61–71.
  • Guenter Mertins. General Settlement Geography. – ERDKUNDE, 2011, kd 65, nr 4, lk 415–441.
  • Noel Castree, Rob Kitchin, Alisdair Rogers. settlement geography. A Dictionary of Human Geography, Oxford University Press 2013.