Kartogramm on arvjoonis maakaardil, millel mingi nähtuse esinemust või esinemuse muutumise intensiivsust kujutatakse vastavat ala katvate erinevate värvidega või erisuguse viirutusega.

Maailma temaatiline kaart, mis kujutab rahvastiku tihedust piirkonniti