Maateaduste mõisteid (M)

Sellele leheküljele on koondatud lingid maateaduslikele artiklitele, mille pealkirjad algavad M-tähega.


Maa (planeet)
Maa ekvaator
Maa gravitatsiooniväli
Maa kuju
Maa magnetism
Maa magnetpoolus
Maa magnetväli
Maa paisumise hüpotees
Maa poolused
Maa süsteemi teadusteadusharu, mis uurib Maad kompleksselt spetsialiseerumata ühele konkreetsele geosfäärile
Maa tuum
Maa vahevöö
Maa vanus
maabriis
maagaasorgaanilise aine lagunemise tagajärjel tekkinud gaasiliste süsivesinike segu, millest suurema osa hõlmab metaan
maagikest
maagikivim
maailmameri
maailmaruum
maakmineraalne maavara, mille kaevandamine on majanduslikult otstarbekas
maakitsus
maakmineraal
maakoor
maalihe
maanina
maaparandus
maapind
maapinnaudu
maarjas
maarjaskilt
maapõu
maapõuevara
maar
maardla
maarijärv
maaroom
maastik
maastikuallprovints
maastikupaikkond
maastikuprovints
maastikurajoon
maastikusfäär
maastikuteadus
maastikuvaldkond
maastikuökoloogia
maastikuüksus
maasäär
maateadus
maavara
maavarade geoloogia
maavesi
maavoole
maaväline elu
maavärin
maavärina intensiivsus
maavärina intensiivsusaste
maavärina kese
maavärina kolle
maavärina magnituud
madal
madala astme moondekivim
madalik
madalrõhkkond
madalsoo turvas
madalsoo
madalvesi
maetud karst
magevesivesi, mille soolsus on väiksem kui 0,5
magmaMaa sisemuses asuv ülessulanud kivimeist koosnev vedel mass
magmakamberlitosfääri ülaosas paiknev reservuaar, mis toidab vulkaani magmaga
magmakehamaakoores paiknev magmast koosnev geoloogiline struktuur
magmakivim
magmaline faatsies
magmaline intrusioon
magmaline kompleks
magmaline tsükkel
magmatism
magneesium
magnesiit
magnetiit
magnetiline anomaalia
magnetiliste anomaaliate kaart
magnetiline deklinatsioon
magnetiline inklinatsioon
magnetilisus
magnetomeeter
magnetomeetria
magnetomeetriline otsing
magnetpoolus
magnetresonantskuvamine
magnettorm
maismaa
majandusgeoloogia
makroreljeef
malahhiit
mammut
mandelkivi
mandelkivitekstuur
mandrijalam
mandrijää
mandrijäätumine
mandrilava
mandriline maakoormandrite (koos mandrilavaga) alune maakooretüüp
mandriline kliima
mandriline paraskliima
mandriline riftivöönd
mandriliustik
mandrinõlv
mandririft
mandrisete
mandrite triiv
mandrite triivi hüpotees
mandri tuum
manganiit
manganoliidid
mangroov
manner
manner (geoloogia)
margariit
marginaaloos
markasiit
marmor
Marsi kliima
Marsi laavatunnelid
marš
maru (tuul)
massibilanss
massiivne tekstuur
mastodon
Mastogloiameri
mattumine
mattunud karst
mattunud org
Maunderi miinimum
meandreerumine
mega-aasta
megaantiklinoorium
megareljeef
megasünklinoorium
melanokraatne kivim
melanokraatne mineraal
Mercalli skaala
merebriis
merefüüsika
meregeoloogia
merejää
merekeemia
mereline kliima
mereline paraskliima
meremuda
meresete
merevaik
merevesi
mergelpeamiselt kaltsiumkarbonaati ja savimineraale sisaldav settekivim
meri
meridiaan
meromiktiline veekogu
Mesoarhaikum
mesopaus
Mesoproterosoikum
mesoreljeef
mesosfäär
Mesosoikum
Metabasiitmoondekivim, mille lähtekivimiks on aluselise koostisega tardkivim
metakivimmoondekivim, mis on äratuntavalt säilitanud lähtekivimiks olnud sette- või tardkivimi väljanägemise
metalne läige
metamorfism
metasomatoosprotsess, mille käigus muutub moonduva kivimi keemiline koostis
meteoor
meteoorkeha
meteoorne vesi
meteoriidikraater
meteoriidikraatri vall
meteoriit
meteoriitika
meteoroloogia
meteoroloogiainstrumendid
mets
metsatustamine
metsatustumine
miarooliline tekstuursüvakivimi tekstuur, mille puhul vesiikulite seinad kattuvad sekundaarsete mineraalide mikrodruusidega
migmatiittard- ja moondekivimi segakivim
milleriit
mikrofossiil
mikrokliima
mikrokliin
mikropaleontoloogia
mikroreljeef
mikroteraline struktuur
Milankovići hüpotees
Milleri indeksid
mineraal
mineraalide klassifikatsioon
mineraalmaa
mineraalmuld
mineraalsoon
mineraalsuletis
mineraalvesi
mineraliseerumine
mineraloid
mineraloogia
Miotseen
miraaž
Mississippi ajastik
mistraal
mitmevärvilisus
mitmikintrusioon
mittemetalne maavara
mobilismihüpoteesid
moho
Mohorovičići eralduspind
Mohsi astmik
molass
moldorg
molübdeniit
monatsiit
mondhaldeiit
monogeneetiline vulkaanvulkaan, mis on tegutsenud vaid ühe korra
monokliinne süngoonia
monoklinaal
monoklinaalne kallakus
monoklinaalne kivim
monoklinaalne sümmeetria
monoklinaalne süngoonia
monokristallterviklik üksik ühtse kristallvõrega mineraalitera
monoliit
monomineraalne kivimühest või peamiselt ühest mineraalist koosnev kivim
moondeaste
moondefaatsies
moondekivimkõrge rõhu ja temperatuuri tingimustes ümberkristalliseerunud ehk moondunud kivim
moondekivimi struktuur
moondekompleks
moone (geoloogia)kivimite ümberkristalliseerumine (moondumine) kõrgenenud rõhu ja temperatuuri tingimusis
moreensorteerumata liustikusete
moreenküngas
moreentasandik
mosasaurus
mudaveega segunenud, kleepuv, savikas-aleuriitne sete
mudaline struktuur
mudavool
mudavulkaan
mugeariit
muguljas tekstuur
muld
mull
mulla klassifikatsioon
mullageograafia
mullahingamine
mullahorisont
mullalahus
mullaniiskus
mullastik
mullastruktuur
mullateadus
mullateke
mullatekketegur
mullatüüp
mullavesi
murd
murdlaine
murdlusvool
murdumisnäitaja
murdumisnäitaja dispersioon
murend
murendmaterjal
murenemineprotsesside kogum, mille tagajärjel maakoore pealmine osa mureneb
murenemiskoorik
murdepind
murranglõhe, mida mööda on toimunud kivimkehade nihkumine üksteise suhtes
murrangliikumine
murrangrike
murrangu amplituud
murrangujoon
murrangukompleks
murranguline astang
murrangulõhe
murranguorg
murrangupind
murrangusüsteem
murrutus
murrutusjärsak
murrutuskulbas
murrutuslava
murrutusrand
murrutusrannik
murrutustasandik
murrutusterrass
muskoviit
mussoonpüsiv ja suure ulatusega tuul, mille suund muutub vastavalt aastaajale
mussoonkliima
mussoonparaskliima
mustmuld
must tossutaja
muutumine (geoloogia)
mõhn
mõhnastik
Mõniste kerge
mõõdukas tuul
mäeahelik
mäeeraldis
mäehari
mäekristall
mäekuru
mäemassiiv
mäendus
mäendusgeoloogia
mäestik
mäeteke
mäetipp
[[mäetuul]
mägi
mägijõgi
mägijärv
mägismaa
märe
märgala
möll
möriteerium
müloniit
Müüameri