Kivimkeha on geoloogiline struktuur, mis tekke, struktuuri, kivimilise koostise või millegi muu poolest erineb temaga piirnevaist kivimkehadest.

Kivimkehadeks võivad olla näiteks intrusioon, kiht, laavavool jne.

Vaata ka muuda