Mitte segi ajada kuristikuga!

Mäekuru on madalam koht mäeahelikus, mis võimaldab selle hõlpsamat ületamist.

Klammljochi kuru Austria ja Itaalia piiril

Kui teekond üle mäeaheliku kulgeb üle kuru, siis on see tavaliselt topograafiliselt kõrgeimaks ületatavaks punktiks. Et mäestikud ja mäeahelikud on takistuseks inimeste ja kaupade liikumisel, on mäekurudel olnud läbi ajaloo suur tähtsus kaubandusele, sõjandusele ning inimeste liikumisele.

Vaata ka muuda