Meteoorne vesi on põhjavesi, mis on pärit atmosfäärist.

Meteoorset vett vastandatakse juveniilsele, mis on eraldunud magmast. Ka magmas leiduv vesi võib olla kunagi atmosfääris olnud, kuid tõenäoliselt mitte nii hiljuti kui keskmine meteoorne vesi.