Juveniilne vesi

Juveniilne vesi ehk juveniilvesi on magmalise päritoluga vesi.

Juveniilsele veele vastandatakse meteoorset vett, mis on olnud veeauruna atmosfääris ning sademetena maapinnale tagasi jõudnud. Algse idee kohaselt on juveniilset vett moodustavad molekulid veeringesse jõudnud esimest korda, kuid laamtektoonika teooria kohaselt teevad ka veemolekulid koos kivimitega läbi kivimite ringet ning võivad seetõttu olla mitmeid kordi nii magma kui ka atmosfääri koostises.

Suurem osa Maal leiduvast veest on algselt olnud juveniilne ning jõudnud maapinnani vulkaaniliste gaaside koosseisus. On pakutud välja, et Maa hüdrosfääri moodustav vesi võib olla pärit kunagi Maaga kokku põrganud hüpoteetilise komeedi koostisest, kuid seda ei peeta kuigi tõenäoliseks.