Veeaur

gaasilises olekus vesi

Veeaur on vesi gaasilises olekus.

Nähtamatu veeaur koondub jahtudes nähtavateks piisakesteks

Vesi aurab nii tahkes kui ka vedelas olekus sõltumata temperatuurist, kui ümbritseva keskkonna veeauru osarõhk on väiksem kui küllastunud auru rõhk vastaval temperatuuril.

Kuigi kõnekeeles kasutatakse sõna veeaur tihti nähtava udu kirjeldamiseks, on veeaur ehk gaasiline vesi nähtamatu. Nähtav udu koosneb pisikestest tahke vee kristallidest või vedela vee piiskadest.

Vaata ka muuda