Tilk (ka piisk) on väike kogus vedelikku, mis on kas täielikult või peaaegu ümbritsetud vabapinnaga.

Tilga kuju on enamasti kerajas, sest pindpinevusjõud on tilga kaaluga võrrelduna ülekaalus.

Tilgad võivad tekkida näiteks veeauru kondenseerumisel.

Vihmapiisa kuju olenevalt selle suurusest