Mitte segi ajada mõistega mullaniiskus

Mullavesi (inglise soil water, soil moisture[1]) on mullas leiduv vesi, mis pärineb peamiselt sademeist[2].

Mullavesi esineb nii veeauruna (mullaõhus), seotud veena kui ka vaba veena. Seotud vett leidub näiteks mineraalide ja huumuse koosseisus. Vaba vett leidub aga mulla kapillaarsetes poorides (kapillaarvesi) ja mittekapillaarseis poorides (gravitatsioonivesi).

Mullavee kapillaarrõhku mõõdetakse tensiomeetriga.

Viited muuda

  1. Keskkonnasõnaraamat 2004 [1] (vaadatud 08.01.2012)
  2. Ökoloogialeksikon. (1992). Koost. Masing, V. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.

Kirjandus muuda

  • Ökoloogialeksikon. (1992). Koost. Masing, V. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus.