Moldorg

nõgusa põhjaga mollitaoline org, kus põhi läheb veerudeks üle sujuvalt, perved on eristatavad

Moldorg on nõgusa põhjaga mollitaoline org, kus põhi läheb veerudeks üle sujuvalt, perved on eristatavad.