Maateaduste mõisteid (A)

Sellele leheküljele on koondatud lingid maateaduslikele artiklitele, mille pealkirjad algavad A-tähega.

aabasoo laiade älveste ja kitsaste rabapeenardega siirdesoo
aa-laava teravaservaline ja ebaühtlase pinnaga laava
Aaleni lade Kesk-Juura ladestiku kõige alumine lade
aas lühiajaliselt üleujutatav rohumaa
aasta keskmine sademete hulk
aasta keskmine õhutemperatuur
aasta sademete hulk
aastaaeg aasta alljaotis, mida iseloomustavad teatud ilmastikuolud ja neist tulenevad fenoloogilised nähtused
aastane õhutemperatuuri amplituud
aastarõngas puittaime aastast juurdekasvu näitav tüverõngas
aastaäravool
Abbé refraktomeeter mineraalide ja vääriskivide murdumisnäitaja määramiseks mõeldud instrument
ablatsioon (glatsioloogia) protsessid, mille tagajärjel lume ja jää kogus liustikus väheneb
ablatsioon (meteoriitika) meteoori pinnakihi aurustumine atmosfääri ülakihtides
ablatsioonimoreen
abrasiivsed kivimid
abrasioon (geoloogia)
abrasiooniline kulutus
abrasiooninõlv
abrasioonitasandik
absoluutne ajaarvamine
absoluutne kronoloogia
absoluutne kõrgus enamasti kõrgus merepinnast
absoluutne niiskus
absoluutne sügavus
absoluutne vanus
abüssaal
abüssaalisete
abüssaalne tasandik
abüssaalne kivim
abüssaalpelagiaal
abüssaalsus
ACF diagramm kolmnurkne diagramm moondekivimite mineraalse koostise kujutamiseks
Adavere lade
adhesioon
adulaar leelispäevakivide hulka kuuluv mineraal
adulaariläige
advektsioon (geoloogia)
advektsioon (meteoroloogia)
aegkond geokronoloogilise skaala hierarhias eoonist järgmine väiksem üksus
aeglased kõikuvliikumised
aeglased muutused
aeratsioonivöö
aerofoto õhust (reeglina lennukilt) tehtud foto Maa pinnast
aerofoto dešifreerimine
aerogeoloogia
aeromagnetiline kaardistus õhust (reeglina lennukist) magnetomeetriga teostaud Maa magnetvälja mõõtmised
aeromagnetiline kaart
aeromagnetiline uuring
aeronoomia
aerosool pihus ehk dispersne süsteem, kus vedelik on pihustatud gaasis
afaniitne struktuur kivimi struktuur, mille korral ei ole kivimit moodustavad mineraaliterad palja silmaga eristatavad
afebium
afgaan
AFM diagramm moondunud savikivimi koostist näitav kolmnurkne diagramm
afootne vöönd maailmamere kiht, kus valguse puudumisel ei ela fotosünteesivaid organisme
aglomeraat (geoloogia) valdavalt ümardunud klastidega püroklastiline sete, mille keskmine terasuurus ületab 64 mm
aglutinaat
agregaat (mineraloogia)
agregaatne tekstuur
agrokliima
agrokliima ressursid
agrokliimavööde
agroklimatoloogia
agrometeoroloogia
ahelsilikaadid
aheraine
aherainemägi
ahhaat peitkristalliline poolläbipaistev kvartsi erim
A-horisont enim humifitseerunud orgaanilist ainet sisaldav mullahorisont
aineringe
ajaarvestuse meetod
ajajärk vananenud üksus geokronoloogilises ajaarvamises
ajalooline geoloogia geoloogia osa, mis uurib Maa ja tema elustiku arengut läbi geoloogilise aja
ajastik geokronoloogilise skaala hierarhias ajastust järgmine väiksem üksus
ajastu (geoloogia) geokronoloogilise skaala hierarhias aegkonnast järgmine väiksem üksus
aju- ja pagunähtus
ajujää
ajurand
ajutee
ajutine veevool
ajuvesi tugevate püsituulte põhjustatud ajutine merepinnataseme tõus
AKF diagramm kolmnurkne diagramm moondekivimite mineraalse koostise kujutamiseks
A-kiht
akondriit
akretsioon (geoloogia)
akritarhid
aktiivne horisont
aktiivne äär
aktinoliit
aktinomeetria
aktsessoorne mineraal kivimi koostises esinev mineraal, mis esineb kivimis juhuslikult või nii väikses koguses, et teda ei kasutata kivimi nimetamisel ja klassifitseerimisel
aktualism ehk uniformism printsiip, mille kohaselt on maailma täna mõjutavad loodusseadused universaalsed ehk ajas muutumatud
akumulatsioon (glatsioloogia)
akumulatsiooniala
akvamariin
akvatoorium
Akvitaania lade
alabaster peeneteraline sageli poolläbipaistev kipsi erim
alakülg
alamik
alamlade
alanduslehter
alanev murenemine
alang
alaskiit suure päevakivisisaldusega happeline süvakivim
alass
albeedo pinnalt hajunud ja sellele langenud valguse intensiivsuse suhe
albiidi seadus
Albi lade
albiidistumine
albiit plagioklasside hulka kuuluv naatriumirikas päevakivi
albiit-epidoot-amfiboliitne faatsies
albitiit
alboraniit
aldiskivimid
aleksandriit
aleuriit savist jämedama, kuid liivast peenema terasuurusega purdsete
aleuroliit valdavalt aleuriidist koosnev settekivim
aleuroliit-savikivim
alfa-kvarts
alfaosake
Alissovi kliimaklassifikatsioon
alkalitroofne järv
alkalitroofsus
Alkemade joon
Allerød (kliima)
alliitne murenemine
allikalubi
allikas
allikasoo
allmaaveevool
allofaan amorfne savimineraal
allogeen
allogeenne mineraal
allohtoonne kivim
allohtoonsus
allokeemilisus
allokromaatsus
allotigeenne komponent
allotigeenne mineraal
allotroopia mõnede keemiliste elementide omadus esineda mitmel eri kujul
alluuvium purdsetteist koosnev vooluvee poolt setitatud sete
alluviaalrannik
alluviaaltasandik
almandiin
alpi kurrutus
alpiaas
alpihelendus
alpiinne vöönd
alumiinium metalliline keemiline element järjenumbriga 13
alumine bjeff
alumosilikaadid
aluniidistumine
aluniit
aluseline kivim tardkivim, mille ränidioksiidisisaldus jääb vahemikku 45...52%
aluseline laava
aluskivim
aluskord tard- ja moondekivimeist koosnev pealiskorra alune kivimkeha
aluspind
aluspõhi pealiskorra settekivimeist ja aluskorra kristalseist kivimeist koosnev kiht, millel lasub pinnakate
aluspõhjageoloogia
alvar
Alvareze hüpotees
Alvin
amalgaam
amasoniit
Amata lade
amblügoniit
amboniit
Ameerika Ühendriikide Geoloogiateenistus
ametüst violetne kvartsi erim
amfiboliidifaatsies
amfiboliit sätendav tume moondekivim
amfiboolid silikaatsed lintstruktuuriga kivimit moodustavad mineraalid
amfiteaterorg
amfoteersus
ammoniidid
amorfsus
amosiit
anabaatiline tuul
Anadõri kilp
analtsiin
analüsaator (polarisatsioonimikroskoop) polaroid või Nicoli prisma, mida kasutatakse valguse polariseerimiseks polarisatsioonimikroskoobis
anataas
anateksis kivimite osaline sulamine
andalusiit
andesiin plagioklasside hulka kuuluv päevakivi
andesiit keskmise koostisega vulkaaniline kivim
andesitoid
andosoolid
andradiit
anemomeeter
aneroidbaromeeter
anglesiit
Angliani jäätumine
anhüdriit
anioon negatiivse elektrilaenguga ioon
anisotroopne mineraal
ankeriit
anomaalia
anortiit
anortoklass
anortosiit
Antarktika maailmajagu, mis hõlmab Antarktise mandri ja seda ümbritsevad saared Lõuna-Jäämeres
Antarktise jääkilp
antarktiline kliima
antarktiline õhumass
antekliis suure ulatusega, kumer platvormse aluskorra struktuur
antetsedentne veekogumisala
Antiani soojenemine
antigoriit
antiklinaal kihtide kurd, milles kihid on kõige kõrgemal kurru keskosas
antiklinaalne kuppel
antiklinaalne püünis
antiklinoorium
antimon poolmetallide hulka kuuluv keemiline element järjenumbriga 51
antipertiit
antipood punkt, mis asetseb diametraalselt Maa vastasküljel
antitsüklon
antofülliit
antraksoliit
antraksüloon
antratsiit
antropogeenne protsess
Antsülusjärv
apalatši kurrutus
apatiit
apatši pisar
apiniidid
apliit
apliit-pegmatiitne soon
Appletoni kiht
Apti lade
Araabia-Nuubia kilp
aragoniit
arcus-pilv
arealoogia
areniit
argentiit
argilliit
argoonimeetod
Arhaikum vanim eoon kestusega Maa sünnimomendist kuni 2500 Ma tagasi
arheotsüaadid
ariidne kliima
arkoos päevakivirikas punakat värvi liivakivi
Arktika põhjapoolust ümbritsevate alade üldnimetus; arktilisse kliimavöötmesse jääv ala
arktiline kliima
arktiline kliimastaadium
arktiline õhumass
arktiline kliimavööde kliimavööde, kus juuli keskmine õhutemperatuur ei ületa 10 °C
arseen keemiline element; arseenist koosnev trigonaalne mineraal
arsenopüriit valkjashall rombilise süngoonia mineraal; peamine arseeni maak
art
arteesia
arteesia allikas
arteesia bassein
arteesia vesi
aruküla lade
arumets
aruniit niidukooslustega asustatud parasniiske või kuiv ala
asbest kiulise ehitusega mineraalide grupp
asendumine (mineraloogia)
asendusmoone
Aseri lade
asfaltiit musta värvi looduslik bituumen
asoikum
assimilatsioon (geoloogia)
astang
astenosfäär litosfääri all olev poolvedel kiht
asterism
asteroid Päikesesüsteemi väikeplaneet, mille orbiit on reeglina Marsi ja Jupiteri orbiitide vahel
astmeline murrang
astrobleem meteoriidi- või komeedilöögist tekkinud kraatri jäänuk
astrogeoloogia
asuriit sinist värvi monokliinne mineraal
atlantiline kliimastaadium
atmosfäär Maad ümbritsev gaasikiht
atmosfääri koostis
atmosfääriaken
atmosfäärifront
atmosfäärikiht
atmosfäärirõhk
atmosfäärist pärit põhjavesi
atoll üle merepinna ulatuv korallrahu, mille keskel on laguun
atmosfääri temperatuurigradient
atmosfääripõud
atsonaalne muld väljakujunemata horisontidega muld
atsonaalsus ehk mittevööndilisus loodusnähtuste esinemine väljaspool neile iseloomulikku loodus- või kliimavööndit
Atterburgi piirid
auganiit
augiit pürokseenide hulka kuuluv tume mineraal
augusti keskmine õhutemperatuur
aulakogeen
auramisudu udu, mis tekib veekogude kohale, kui selle kohal olev õhk on veest jahedam
auripigment kollast värvi monokliinne mineraal
aurumine vedeliku või tahkise aurustumine keemistemperatuurist madalamal temperatuuril
Austraalis
australiidid
autigeenne komponent mineraal, kivim vms. komponent, mis on moodustunud tema praeguses asukohas
autigeenne mineraal mineraal, mis on moodustunud tema praeguses asukohas
autigeensus
autigenees
autohtoonne kivim
autoradiograafia
avamusala kihi avamusala on ala, millel pinnakatte puudumisel paljanduks vastav kiht
avameri
avanturiin sätendav kvartsi erim