Maateaduste mõisteid (P)

Sellele leheküljele on koondatud lingid maateaduslikele artiklitele, mille pealkirjad algavad P-tähega.

Paadla lade
paakjää
padilaavapadjalaadse morfoloogiaga, veealustes tingimustes tardunud laavavool
padumere rannik
padur
paduvihm
paekallas
paekivi
paepealne muld
pagi
pagodiit
pagurand
paguvesi
pahoehoesiledapinnaline laavavool
paigas
paik
pakane
Pakerordi lade
palagoniit
Palearktis
Paleoarhaikum
paleobotaanika
Paleogeen
paleogeograafia
paleokliima
paleoklimatoloogia
paleolimnoloogia
paleomagnetism
paleontoloogiateadusharu, mis uurib geoloogilise mineviku eluvorme
paleontoloogiline meetod
Paleoproterosoikum
PaleosoikumFanerosoikumi vanim aegkond
paleozooloogia
Paleotroopis
Paleotseen
paleotsönoos
paleoökoloogia
Palivere staadium
paljand
paljandumine
paljaskarst
palõgorskiit
palünoloogia
palünoloogiline analüüs
pampa
Pandivere staadium
Pangaea
pangas
pangasmäestik
pank (geoloogia)
pankrannik
Panthalassa
paraboolluide
paragoniit
paralleelkihilisus
parasiitkraater
parasvöö
parasvööde
parasvöötme kliima
parasvöötme õhumass
pareiasaurus
paroksüsmkiire ja väga võimas looduslike jõudude avaldumine
passaat
passaathoovused
peajalgsed
pealenihe
pealiskordsetendeist koosnev maakoore ülemine osa, mis lasub aluskorral
pedoloogia
pedon
pedosfäär
peenar (soo)
peenes
peeneteraline struktuur
pegmatiit
pehme lumi
peitkristalne struktuurkivimi struktuur, mille korral ei ole kivimit moodustavad mineraaliterad palja silmaga eristatavad
pektoliit
pelaagiline faatsies
pelaagisete
Pele juuksedpikad basaltsed ja klaasjad kivimkiud
Pele pisaradväiksed tahkunud vulkaanilise klaasi piisad
peliit
peneplaan
Pennsylvania ajastik
pentlandiit
peridotiitultraaluseline süvakivim
perluuvium
Perm (geoloogia)
perovskiit
pertiidistumine
perv
petrofüüsika
petrogenees
petrograafiakivimite mikro- ja makroskoopilise kirjeldamisega tegelev teadusharu
petrograafiline provints
petrokeemia
petroloogiateadusharu, mille uurimisobjektiks on kivimid
petrotektoonilised kooslused
pidevate reaktsioonide rida
piemontiit
piesoisohüps
pigatasandik
Pihkva alamlade
piirdkõrgendik
pikilaine
pikioos
pikiprofiil
pikne
pillirooturvas
pilv
pilvemetsigihaljas troopiline mets, mis kasvab enamasti kõrgemal kui 1500 meetrit merepinnast
pilvisus
pimssvahtja tekstuuriga ränirikas purskekivim
pingoigikeltsatekkeline positiivne pinnavorm
pinnaerosioon
pinnahoovus
pinnakatepudedaist setendeist koosnev kiht, mis lasub aluspõhjal
pinnalained
pinnamoe profiiljoon
pinnamoodehk reljeef on vaadeldava maa-ala pinnavormide kogum
pinnas
pinnase lihe
pinnase nihe
pinnase varisemine
pinnase voolamine
pinnasevesi
pinnatuisk
pinnaveekogu
pinnavesi
pinnavormmistahes looduslik või inimtekkeline keha, mis on osa reljeefist
pinnuline murre
Pirgu lade
pirunkirkko
plaaž
plaatinakeemiline element järjenumbriga 78
plaatjas agregaat
plaatjas kristall
plaatjas lõhelisus
plaatjas tekstuur
plagioklasspäevakivide gruppi kuuluvad kivimit moodustavad mineraalid
plagioklassi numberplagioklassi kaltsiumisisaldust näitav suhtarv
p-lained
planeedi atmosfäär
planeetide geoloogia
planetaargeoloogia
planetesimaal
plasma
platootasase pinnaga ja järskude nõlvadega pinnavorm
platvorm (geoloogia)ulatuslik settekivimitega kaetud osa kraatonist
Pļaviņase lade
Pleistotseen
pleokroismmõnede anisotroopsete mineraalide omadus muuta värvust, sõltuvalt kristallograafiliste telgede orientatsioonist
pliimeetod
plintiit
Pliotseen
plokk-laavalaavaplokke sisaldav konarliku pinnaga laavavool
plutoniitsügaval maapõues kristalliseerunud tardkivim
plutonism
plutoon
pluviaal
pneumatolüüt
pneumatolüütiline moone
polaaralad
polaarjoon
polaarpäev
polaarsed idatuuled
polaarsed stratosfääripilved
polaarvöönd
polaaröö
polarisatsioonimikroskoopmikroskoop, mida kasutatakse kivimitest ja mineraalidest valmistatud õhikute uurimiseks polariseeritud valguses
polder
polesje
polügeneetiline vulkaanvulkaan, mis on tegutsenud rohkem kui ühe korra
polügonaalpinnas
polümorfismkeemilise aine omadus kristalliseeruda mitmel eri kujul
ponoor
poolestusaegaine lagunemise kiirust iseloomustav suurus
poolklaasjas struktuur
poolkõrb
poolmetalne läige
poolsaar
poolsüvakivimmadalal maapõues kristalliseerunud tardkivim
pooluste liikumine
pooriruum
poorne tekstuur
poorsus
porfüriit
porfüroblast
porfüroblastiline struktuur
porfüürporfüürilise struktuuriga tardkivim
porfüüriline struktuurtardkivimi struktuur, mille korral sisalduvad kivimi peenemas põhimassis suuremad fenokristallid
Porkuni lade
porsuminekivimeid moodustavate mineraalide keemiline murenemine
positiivne pinnavormpinnavorm, mis on ümbritsevast alast kõrgem
potamoloogia
preboreaalne kliimastaadium
preeria
prekambriumgeoloogilise ajaarvamise ajavahemik, mis hõlmab Arhaikumi ja Proterosoikumi eooni
Přidoli ajastik
primaarne struktuur
progressiivne moone
proksimaalsus
pronksiaja kliimaoptimum
Proterosoikum
prustiit
pruunsüsi
pseudokarstigikeltsa laigutine sulamine, mille tagajärjeks on negatiivsete pinnavormide kujunemine
pseudokromaatsus
pseudolitoraal
pseudomorfoos
pseudovoorvoorega sarnaneva kujuga positiivne pinnavorm
psilomelaan
psühromeeter
ptigmatiitmoondekivim, migmatiidi erim
puaas
pudedus
puhandusorg
puhang
puisniit
puistangutasandik
pulsatsioonihüpotees
punamullad
punane lumi
punktigrupp
purdkivimpurdosakestest koosnev settekivim
purdmineraal
purdosakeüksik tera murenenud kivimist
purdsetepurdosakestest koosnev sete
purdsetendpurdsetteist ja purdkivimeist koosnev kogum
purskekivimvulkaanist väljapaisatud materjalist koosnev kivim
purunemispiir
purustusmoone
purustussfäär
purustusstruktuur
purustustsoon
purustusvöönd
pusta
puudulukulised
puuraugu geoloogiline läbilõige
puurauk
puurimislaev
puurplatvorm
puursüdamik
puurtorn
puutemoone
põhipeamine ilmakaar lõuna vastas
põhi jõesängi või veekogu kõige alumine osa
põhikliimavööde
põhimass
põhimoreen
Põhja-Atlandi ostsillatsioonIslandi miinimumi ja Assoori maksimumi ehk õhurõhu tugevuse võnkumine erinevail aastail Atlandi ookeani põhjaosas
Põhja-Eesti paekallasEesti põhjarannikul paiknev Balti klindi osa
põhjaerosioon
põhjapoolkeraekvaatorist põhja pool asuv osa Maast
põhjapoolus
põhjasetted
põhjauuristus
põhjaveekiht
põhjaveelahe
põhjaveepind
põhjaveetase
põhjavesi
põikintrusioonintrusioon, mis olles kontaktis kildaliste või kihiliste kivimitega, lõikab neid kihte
põikmadal
põikne katkestuspind
põikoos
põiksoon
põiksusüksteisel lasuvate, kuid selgelt erineval ajal moodustunud kivimkehade vaheline piirpind
põimjaskihiline tekstuur
põlevkivikerogeenisisaldav peenkihiline musta või pruuni värvi settekivim
põuavine
põud
päevakivisilikaatsete kivimit moodustavate mineraalide rühm
PäikesesüsteemPäikesest ja selle ümber tiirlevaist kehadest koosnev süsteem
pälk
pärastjääaeg
pärisaruniit
pärlmutriläige
Pärnu lade
pääsusabakaksikud
püha Elmo tuli
pürargüriit
püriit
püroklastüksik kivi, mis tekkelt on plahvatusliku vulkaanipurske läbi vulkaanist väljalennutatud tardkivimi fragment
püroklastiline kivim
püroklastiline materjal
pürokseen
pürokseen-sarvkivi faatsies
pürokseniit
püroksenoidid
püroop
pürrotiin
püünis (geoloogia)