Lähtekivim (petroloogia)

Moondekivimi lähtekivim on kivim, mille moondumise tagajärjel vastav moondekivim tekkis.

Näiteks eklogiidi lähtekivimiks võib olla basalt, marmori lähtekivimiks lubjakivi jne. Moondekivimi ja tema lähtekivimi mineraloogiline koostis võib olla täiesti erinev, kuid keemiline koostis peaks olema sarnane. Seda muidugi juhul, kui pole toimunud ulatuslikku metasomatoosi vms protsessi, mis on muutnud kivimite keemilist koostist.