Madalvesi on igal aastal ühel ja samal ajal korduv jõgede ja järvede veetaseme madalseis. Ajaperioodi, mil mingis veekogus on madalvesi, nimetatakse madalveeajaks.

Suvine-sügisene madalvesi Myjava jõel

Parasvöötmes on madalvesi kaks korda aastas. Talvel on sademete suurim osa lume kujul ja tavaliselt on veekogude pinnas jääga kaetud. Selle tõttu on veekogude toitumise allikaks ainult põhjavesi, mis tingib veetaseme langemise.

Valaste juga 2006. aasta septembris

Suvel ja mõnikord ka sügisel on sademete hulk väike, kuid aurumine on suur, ka see tingib veetaseme languse. Näiteks aastal 2006 oli augustis ja septembris nii väike sademete hulk, et Põhja-Eestis asuv Valaste juga muutus kuivaks.

Vaata ka

muuda