Maa magnetpoolus

Maa magnetpoolus on punkt, kuhu koonduvad Maa magnetvälja jõujooned. Maal on kaks magnetpoolust – Maa magnetiline põhjapoolus ja Maa magnetiline lõunapoolus.