Maateaduste mõisteid (G)

Sellele leheküljele on koondatud lingid maateaduslikele artiklitele, mille pealkirjad algavad G-tähega.

gaas
gabroaluselise koostisega süvakivim
Gaia hüpotees
gaiot
galeniit
ganiit
Gauja lade
geiserperioodilise pursketsükliga kuuma vee ja auru allikas, mis paikneb geotermiliselt aktiivses piirkonnas
gemmoloogia
genees (geoloogia)
geobaariline aste
geoelement
geofüüsika
geognoosia
geograaf
geograafia
geograafiline asend
geograafiline vööde
geograafilised koordinaadid
geohüdroloogia
geoid
geokeemia
geokronoloogia
geokronoloogiline skaala
geokronoloogiline üksusajavahemik geoloogilises ajas
geokronomeetriageokronoloogia haru, mis tegeleb geoloogilise aja mõõtmisega absoluutsetes ajaühikutes
geokrüoloogia
geokronomeetriline üksusajavahemik geoloogilises ajas, mis ei põhine stratigraafial
geokrüoloogia
geolitoraal
geoloogaktiivselt geoloogiaga tegelev inimene
geoloogiaMaa, eriti maakoore koostist, ehitust ja arengut käsitlev teadus
geoloogiline aegajavahemik Maa kui planetaarse keha moodustumise lõpust kuni ajaloolise aja alguseni
geoloogiline kaardistamine
geoloogiline kaart
geoloogiline kompass
geoloogiline korrelatsioon
geoloogiline läbilõige
geoloogiline materjal
geoloogiline meetod
geoloogiline profiil
geoloogiline struktuurkivimkeha või kivimkehi lahutav pind, millel on kirjeldatav kuju ning ulatus
geoloogilised ohud
geoloogi vasarspetsiaalse ehituse ning disainiga vasar, mis on suurema osa geoloogide põhiline töövahend välitingimustes
geomagnetism
geomeer
geomorfoloogia
geomorfoloogiline meetod
geood
georadar
geosfäär
geosünklinaal
geosüsteem
geotektoonikateadusharu, mis uurib Maa välisosa suuremõõtmelist ehitust, arengut ja teket
geotermaalenergia
geotermiline aste
geotermiline gradient
gibsiit
giga-aasta
glatsiaalsete
glatsiofluviaalne sete
glatsioisostaasia
glatsiokarst
glatsioloogia
glaukofaan
glaukofaankildafaatsies
glaukoniit
gleihorisont
gleimuld
gleistumine
gleistunud muld
globaalne soojenemine
globaalne õhuringlus
globaalprobleem
globaaltektoonika
globaalökoloogia
Glomar Challenger
glooria
gneisiline tekstuur
gneissgneisilise tekstuuriga kõrge astme moondekivim
Goldschmidti reeglid
Golitsõni piirpind
Gondwanamanner, mis eksisteeris Mesosoikumis umbes 200 Ma
goniomeeter
gradatsiooniline kihilisus
gradientjõud
grafiit
granaat (mineraal)
granaatkilt
graniidikihtmaakoore osa, kus seismiliste lainete levikukiirus on umbes 6 km/s
graniidistuminegranitoidse kivimi moodustumine läbi moondeprotsesside
graniitränidioksiidirikas süvakivim
graniitgneiss
graniitpegmatiit
graniitporfüür
granitoidpõhiliselt kvartsist ja päevakivist koosnev faneriitse struktuuriga tardkivim
granodioriit
granuliidifaatsies
granuliit
granulomeetriline koostis
graptoliidid
grauvakk
gravimeeter
gravimeetria
gravimeetriline uurimine
gravitatsiooniline diferentseerumine
gravitatsioonivesi
greisen
griiva
grossulaar
grüneriit
guaano
Guadalup (geoloogia)
götiit