Maateaduste mõisteid (E)

Sellele leheküljele on koondatud lingid maateaduslikele artiklitele, mille pealkirjad algavad E-tähega.


ebakarst
ebaselge lõhenevus
Ectas
edafon
Ediacara kronostratigraafiline üksus (ladestu) ning geokronoloogilise skaala üksus (ajastu), mis vastavad ajavahemikule 600...542 miljonit aastat tagasi
eelkambrium
eelluide
eeltõuge
Eemi meri
efusiivne kivim efusiivse vulkaanipurske tagajärjel vulkaanist väljutatud laava tardumisel tekkinud tardkivim
ehapuna
ehedad elemendid
Ehheneismeri
ehitusgeoloogia
E-kiht
eklogiidifaatsies
eklogiit punast ja rohelist värvi kõrge astme moondekivim
Ekmani spiraal
eksaratsioon ehk jääkünd on liikuva liustiku poolt teostatav murenenud materjali transport
eksogeensed protsessid
eksperimentaalne petroloogia
ekspositsioon (geomorfoloogia)
ekvatoriaalne kliima
ekvatoriaalne õhumass
ekvatoriaalvööde
elav fossiil taime- või loomaliik (vahel ka kõrgem takson), mis esineb nii fossiilina kui ka elusorganismina tänapäeval
El Niño
elementaarrakk
elustik
Eluta loodus
eluuvium
eluviaalhorisont
enargiit
endemism
endogeensed protsessid
energiabilanss
energiavoog
enstatiit
Eoarhaikum
eoolsed protsessid
eoolsete tuule poolt kantud ja setitatud sete
eoon (geoloogia)
eos
Eotseen
epeirogenees
epidoodi rühm
epidoot
epidootamfiboliidi faatsies
epipelagiaal
epitsenter
eraldisvorm
erg
erim mineraal või kivim, mis kuulub nende mineraalide või kivimite hulka, mille erim ta on, kuid on mingi tunnuse alusel kitsamalt defineeritud
eriniiskus
eripind (mullateadus)
eriteraline struktuur
erosioon
erosioonibaas
erosiooniterrass
esimene kristallograafiline telg
esterelliit
estuaar jõe suudmeosa, mis on mere poolt üleujutatud
eustaatilised liikumised
eutroofne järv
evaporatsioon
evaporiidid settekivimid, mis moodustusid väga soolasest veest välja kristalliseerunud mineraalidest (sooladest)
evapotranspiratsioon
evorsioon