Maateaduste mõisteid (J)

Sellele leheküljele on koondatud lingid maateaduslikele artiklitele, mille pealkirjad algavad J-tähega.


Jaagarahu lade
Jaani lade
jaanuari keskmine õhutemperatuur
jadeiit
jalam
jaspis
jelaan
joastik
Joides Resolution
Joldiameri
jooneline erosioon
joonvälk
jugakoht jõel, kus vesi langeb astangust
jugavool
juudikivi
juuli keskmine õhutemperatuur
Juura (geoloogia)
Juuru lade
juveniilne vesi
jõe kontiinumi kontseptsioon
jõe langjõe pikkuse ja languse suhe
jõe langusjõe lähte ja suudme absoluutse kõrguse vahe
jõe lähekoht, kust jõgi algab
jõe pikiprofiil
jõe veerežiim
jõe äravoolkindlas ajavahemikus valgalalt veekogusse voolanud vee maht
jõeorg
jõesaar
jõesete
jõestikpeajõgi koos lisajõgede ja harujõgedega
jõesängjõeoru sügavaim osa, milles kogu aeg voolab vesi
jõeterrass
jõevõrgu tihedus
jõgimööda maapinda kulgev looduslik mageda veega vooluveekogu, mis kulgeb piki väljakujunenud jõesängi merre, järve või teise jõkke
jõgikondala, kust jõgi saab oma vee
Jõhvi lade
jäide
jälgelementkeemiline element, mis moodustab kivimi koostisest vähem kui 0,1%
jämedateraline struktuur
järeltõuge
järsak
järskrannikjärsult sügavneva merepõhjaga rannik
järta
järv
Järva jäätumine
järvelubi
järvemuda
järvesaar
järvesete
järvestik
järveterrass
järvistu
jää
jääaeg
jääjärv
jääkate
jääkoobas
jääkoorik
jääkosk
jääkriim
jääkruup
jääksoosoo, kus turbavarud on ammendatud või turba tootmine on lõpetatud
jääkulutus
jääkõrb
jääkündliikuva liustiku poolt teostatav murenenud materjali transport
jäälahe
jäämägi
jäämüts
jäänukjärv
jäänukkõrgendik
jäänuksaar
jäänuksete
jäänõel
jääpaisjärv
jääpuursüdamik
jäärak
jääsammas
jääsein
jäätumine (glatsioloogia)
jäätumine
jäävaheaeg
jäävihm
jäävöönd
jütja