Monogeneetiline vulkaan

Monogeneetiline vulkaan on vulkaan, mis on tegutsenud vaid ühe korra.

Šlakikoonused on tüüpilised monogeneetilised vulkaanid

Monogeneetilisele vulkaanile vastandub polügeneetiline ehk korduvalt tegutsenud vulkaan. Enamik šlakikoonuseid on monogeneetilised. Monogeneetilistel vulkaanidel ei ole pidevat toidet magmakambrist. Pärast tegevuse lõppemist jahtuvad ja kivistuvad kanalid, mis vulkaani toitsid, mistõttu otsib magma endale edaspidi enamasti uue väljapääsu. Seetõttu võivad tekkida monogeneetilised vulkaaniväljad. Näiteks Michoacan-Guanajuato vulkaaniväli Mehhikos koosneb rohkem kui tuhandest vulkaanist, millest ajaloolisel ajal on tegutsenud Paricutín ja El Jorullo.