Murrutus ehk lainekulutus ehk rannakulutus ehk rannaabrasioon on merelainete ja nende poolt kantud kivimilise materjali teostatud abrasioon.

Merelainete murrutuse tulemusel merre varisenud lubjakiviplaadid Osmussaare kirderannikul

Murrutuse läbi tekivad näiteks pangad, murrutuskulpad ja murrutuslava.