Maateaduste mõisteid (I)

Sellele leheküljele on koondatud lingid maateaduslikele artiklitele, mille pealkirjad algavad I-tähega.


Iapetuse ookean
ibe
Ida-Euroopa kraaton
Ida-Euroopa platvorm
idatuul
Idavere lade
idiomorfne mineraal
idiomorfsus
iga (geokronoloogia)
igavese pakase vöö
igijää
igikelts
igilumi
ignimbriit
ihnofossiilid
ihtüosaurus
illiit
illuuvium
illuviaalhorisont
ilm
ilmaelement
ilmaennustamine
ilmaennustus
ilmajaam
ilmakaart
ilmastik
ilmastu
ilmeniit
imbumine (geoloogia)
immersioonimeetod
imogoliit
impaktiit
indrikoteerium
infiltratsioon
infrapunakiirgus
injektsioon
inklinatsioon
inkongruentne sulaminesulamine, mille käigus tekkinud vedeliku koostis erineb algse tahke aine koostisest
inninmoriit
inostrantseevia
interfasiaal
interglatsiaal
interstadiaal
intratsonaalsed mullad
intrusiiv
intrusiivne kivimmaakoores tardunud tardkivim
intrusioonmaakoores paiknev geoloogiline struktuur, mis võib olla nii vedelas (magma) kui ka tahkes olekus (tardkivim)
inversioon (geoloogia)
inversioonikese
inversioon (kristallograafia)
Inversioon (meteoroloogia)
ionosfäär
irisatsiooniefekt
iseniit
Islandi pagu
islandiit
isobaar
isogoon
isojoon
isokliin
isomorfism
isopükn
isostaasia
isoterm
isotoopgeoloogiageoloogia haru, mis põhineb radioaktiivsete ning stabiilsete isotoopide kasutamisest saadaval andmestikul
isotoopmeetodid
isotroopia
IUGS