Maateaduste mõisteid (R)

Sellele leheküljele on koondatud lingid maateaduslikele artiklitele, mille pealkirjad algavad R-tähega.

raba
rabakivi
rabaturvas
rabedus
rabeneminekivimite mehaaniline väiksemaiks osadeks lagunemine
radiaaloos
radioaktiivne meetod
radiosüsinikumeetod
radiolaarmuda
radionukliid
radiosüsiniku aasta
rahe
rahn
rahu
Rahvusvaheline Geoloogiaühing
Raikküla lade
rakendusgeoloogia
Rakvere lade
rand
randla
rannabarr
rannageoloogia
rannajoon
rannak
rannakusete
rannamoodustis
rannanõlv
rannaprotsessid
rannasete
rannavalltormi(de) poolt mererannale heidetud, peamiselt klibust ning veeristest koosnev piklik positiivne pinnavorm
rannavöönd
rannik
rannikufaatsies
rannikuluide
rannikulõugas
rannikumadalik
rannikumeri
rannikusete
rasked mineraalid
raske nafta
rasvaläige
rauaaja kliimapessimum
rauamaakkivim või mineraal, mis sisaldab piisavalt rauda ning on piisavalt hõlpsalt ligipääsetav, et tema kaevandamine oleks majanduslikult tasuv
raua-mangaanikonkretsioon
raud
raudmeteoriit
ravimuda
realgaar
rebendkurrutus
rebendrike
reeper
refuugium
regionaalgeoloogiageoloogia osa, mis käsitleb mingi piirkonna geoloogilist ehitust ja arengut
regionaalne kivimkivim, mis saab levida vaid teatud kindlas piirkonnas
regoliit
regressiivne seeria
regressioon (geoloogia)
rekultiveerimine
relikt (biogeograafia)
reljeef
reljeef
reljeefielement
reljeefitüüp
reljeefivorm
Rēzekne lade
retrograadne moone
Rhyac
riasrannik
ribekiit
Richteri skaala
riff
rift
riftiahelik
riftiorg
riftistumine
riftivöönd
Riia plutoonLäti ja Eesti aluskorras paiknev süvakivimeist koosnev plutoon
riikkond
riimvesivesi, mille soolsus jääb vahemikku 0,5...18‰
rike (geoloogia)
rikkevöönd
ringdaik
rippliustik
ripporg
Rissi jäätumine
ristlaine
ristlõige
rodoniit
rohekilda faatsies
rohekilt
rohekivim
roheline kiir
rohtla
rombiline sümmeetria
rombiline süngoonia
Rooma kliimaoptimum
roosakvarts
Rootsiküla lade
Rossby lained
rubiin
rugoosid
ruhiorgU-kujulise ristprofiiliga liustikutekkeline org
rusu
rusukalle
rusukuhik
rusuvool
rutiil
ruumigrupp
rõhkkond
rõhtkihiline tekstuur
rõhtkihilisus
rõhumoone
rõngasdaik
rõngassaar
rõngassilikaadid
räbukoonus
rähk
rändkiviliustiku poolt transporditud ning liustiku sulades maha jäänud kivi
rändluide
rändpangas
rändrahn
räni
ränidioksiidkeemiline ühend, mille molekul koosneb ühest räni ja kahest hapniku aatomist
ränikilt
ränikivipeamiselt peitkristalsest kvartsist koosnev settekivim
ränirikas kivim
ränist küllastatuse astetardkivimite suhtelist ränisisaldust iseloomustav suurus
ränistunud puu
ränivetikad
röntgendifraktsioon
röntgenkristallograafia
röntgenspektroskoopia
rööpintrusioonintrusioon, mis olles kontaktis kildaliste või kihiliste kivimitega, on enam-vähem paralleelne kildalisus- või kihilisuspindadega
rööplasumusselliste kivimkehade lasumus, mille vahel ei ole põiksust
rünkpilv
rünksajupilved
rüoliit
rüsijää
rüükalad