Rombiline süngoonia

Rombiline süngoonia (inglise orthorhombic system) on kristallograafias üks kuuest süngooniast, mille iseloomulikuks tunnuseks on kolm erineva pikkusega kristallograafilist telge, mis on üksteise suhtes risti.

Rombilisse süngooniasse kuulub kolm punktigruppi:

Süngoonia Klass TELJED S. tasand Inversiooni-kese Hermanni-Maugini sümbolid Olulisemad mineraalid
2. järku 3. järku 4. järku 6. järku
Rombiline Püramidaalne 1 2 mm2 preniit
Düsfenoidaalne 3 222
Dipüramidaalne 3 3 jah 2/m 2/m 2/m andalusiit, anglesiit, aragoniit, barüüt, enstatiit, oliviin, topaas, väävel