Riimvesi

Riimvesi ehk soolakas vesi on vesi, mille soolsus jääb vahemikku 0,5...18‰ (mõningail andmeil 0,5...30‰).

Läänemeri Lickershamnis, Gotlandi juures.

Riimveelised on tavaliselt mere- ja jõevee segunemisalad, näiteks lehtersuudmed ehk estuaarid. Ka maailmamere osad, mis ookeanidest eraldatud kitsaste väinadega, võivad olla riimveelised. Selliseks riimveeliseks sisemereks on näiteks Läänemeri.

Soolsuse alusel jagatakse riimvesi oligohaliinseks (0,5...5‰) ja mesohaliinseks (5...18‰).

Riimvee-elustikRedigeeri

  Pikemalt artiklis Riimvee-elustik

Riimveelised veekogud on harilikult liigivaesed kuid isendirikkad, sest riimveega kohastunud organisme on suhteliselt vähe[viide?].