Riimvesi ehk soolakas vesi on vesi, mille soolsus jääb vahemikku 0,5–18‰ (mõningail andmeil 0,5–30‰).

Läänemeri Lickershamnis Ojamaal

Riimveelised on tavaliselt mere- ja jõevee segunemisalad, näiteks lehtersuudmed ehk estuaarid. Ka maailmamere osad, mis on ookeanidest eraldatud kitsaste väinadega, võivad olla riimveelised. Selline riimveeline sisemeri on näiteks Läänemeri.

Soolsuse järgi jagatakse riimvesi oligohaliinseks (0,5–5‰) ja mesohaliinseks (5–18‰).

Riimvee-elustik

muuda
  Pikemalt artiklis Riimvee-elustik

Riimveelised veekogud on harilikult liigivaesed, kuid isendirikkad, sest riimveega kohastunud organisme on suhteliselt vähe[viide?].