Väin ehk merekitsus on maailmamere eri osi (ookeane, meresid, lahti) ühendav ja maismaad lahutav kitsas mereosa.

Strateegilised väinad Redigeeri

Tihti on väinadel strateegiline tähtsus, sest nende kaudu liikudes on võimalik palju aega ja energiat kokku hoida. Mitmed väinad on väga kitsad ja seetõttu hõlpsalt kontrollitavad ning vajaduse korral liikluseks suletavad. Et vältida rahvusvahelisi skandaale ja võimaldada kõigile vaba liiklemine maailmamerel, on nende väinade läbimine reguleeritud rahvusvaheliste lepingutega. Nende kohaselt on väinad mere- ja õhuliikluseks vabalt kasutatavad kõigile riikidele.

Strateegilise tähtsusega väinad on järgmised:

Kuigi inimeste rajatud kanalid ei ole väinad, on ka neil sarnaselt ülalmainitutega väga suur strateegiline tähtsus. Olulisimad neist on järgmised:

Vaata ka Redigeeri