Veekogu on maapinnanõos või maa sees olev looduslik või tehislik veekogum[1]. Üksteisega seotud veekogude rühma nimetatakse vesistuks[2].

Veekogu

Veekogude liigitus muuda

Veekogusid saab eristada ja liigitada mitmel alusel.

Tekke järgi

Looduslikud: ookeanid, mered, jõed, järved, allikad, lombid jt[1].
Tehislikud ehk inimtekkelised: tehisjärved, veehoidlad, tiigid, kanalid, kraavid, šahtkaevud[1].

Mandrite paiknemise järgi

Mandrite suhtes paiknemise järgi eristatakse maailmamerd (koos ääreosadega) ja siseveekogusid[1].

Maapinna suhtes paiknemise järgi

Maapinna suhtes paiknemise järgi pinnaveekogusid ja maa-aluseid veekogusid (koopajärved, maa-alused jõed)[1].

Vee liikumise laadi või vee vahetumise kiiruse järgi

Voolu- ja seisuveekogud (ning nende vaherühma arvatakse paisjärved ja veehoidlad)[1].

Vees lahustunud soolade hulga ja koostise järgi

Mageveekogud, riimveekogud, miksopolühaliinsed, soolaseveelised ehk euhaliinseid ja ülisoolaseveelised ehk hüperhaliinsed veekogud[1].

Püsivuse järgi

Alalised ehk permanentsed ja
perioodiliselt kuivavad ehk temporaarsed (nt riisipõllud, lombid, teatud kraavid)[1].

Vee-elustik muuda

  Pikemalt artiklis Vee-elustik

Veekogusid asustavad veeorganismid.

Vaata ka muuda

Viited muuda