Pinnaveekogu on pinnaveekogum, nt järv, veehoidla, oja, jõgi või kanal, oja-, jõe- või kanaliosa, siirdevesi või rannikumereosa[1]. Mõiste on kasutusel peamiselt veepoliitikas (nt vee raamdirektiivis).

Viited

muuda
  1. Maastik, A., Kajander, J. jt. 2004. EnDic 2004. Tartu : Mats; Tallinn : Tallinna Raamatutrükikoda