Positiivne pinnavorm

Positiivne pinnavorm on pinnavorm, mis on ümbritsevast alast kõrgem.

Positiivsed pinnavormid on näiteks mäed, kõrgendikud.

Positiivne pinnavorm võib olla suurema negatiivse pinnavormi osa, näiteks keskkõrgendik komplekskraatris või vulkaanikoonus kaldeeras.

Vaata ka

muuda