Reljeefitüüp

Reljeefitüüp on teatud alal levivate, tekkeloolt sarnaste pinnavormide kogum.

Reljeefitüübiks võib olla näiteks luitestik, oosistik, mõhnastik jne.