Regionaalne kivim

Regionaalne kivim on kivim, mis saab levida vaid teatud kindlas piirkonnas.

Näiteks kukersiit on regionaalne kivim. Hoolimata sellest, et põlevkivi leidub ka mujal maailmas, ei nimetata ühegi teise leiukoha põlevkivi kukersiidiks, isegi kui nad oleksid koostiselt kukersiidiga identsed.

Regionaalset kiviminime tuleb eristada korrektsest petrograafilisest kiviminimest, mis peaks vastama ülemaailmselt tunnustatud klassifikatsioonidele. Näiteks regionaalne kivim Läänemere punane kvartsporfüür on kivimiliselt paleotüüpne rüoliit.

Osa kivimitest, näiteks andesiit (nimi tuleb Andide mäestiku järgi) on nime järgi küll regionaalsed, kuid on tänaseks defineeritud keemilise koostise, mitte geograafilise päritolu järgi ning on seetõttu leitavad mitmes maailma osas.