Rike (geoloogia)

Rike on katkestus kivimkeha pidevuses.

Rikked pudedas vulkaanilises kivimis, Volcan de Lemptegy, Keskmassiiv, Prantsusmaa
Rike Ordoviitsiumi lubjakivis, mis läbib vanemat lõhe, mis on täitunud kristalliseerunud kaltsiidiga, Osmussaare looderand

Rikked tekivad väga mitmesugustel põhjustel. Enamasti on tegemist ühe kivimkeha liikumisega teise suhtes, mille tõttu tekivad kivimeis pinged, mis lahenevad rikete tekke läbi. Enamasti on rike kaht kivimkeha lahutav pind, mida nimetatakse ka rikkevööndiks.

Rikked jagunevad lõhedeks ning murranguteks. Lõhe korral on kivimkehad kahel pool lõhet liikunud lõhepinna suhtes mitteparalleelselt. Murrangu puhul on toimunud liikumine paralleelne murrangupinnaga.

Rikkeid Eestis muuda