Rakendusgeoloogia

Rakendusgeoloogia (inglise applied geology) on geoloogiliste teadmiste rakendamine praktiliste probleemide lahendamiseks.

Rakendusgeoloogia alla kuuluvad näiteks maavarade geoloogia, ehitusgeoloogia ja keskkonnageoloogia.