Aluseline kivim

Aluseline kivim (inglise basic rock) on tardkivim, mille ränidioksiidisisaldus jääb vahemikku 45–52% (massiprotsent).

Kõige levinumad aluselised kivimid on basalt ja gabro.

Aluselised kivimid ei ole aluselised keemilises tähenduses, terminil "aluseline kivim" pole mingit seost vesinikeksponendi ehk pH-ga. Termin on pärit ajast, mil arvati, et räni on kivimi koostises ränihappe kujul. Seetõttu nimetati ränirikkaid kivimeid happelisteks ning ränivaeseid kivimeid aluselisteks. Tänapäeval teame, et räni on silikaatsete mineraalide koostises ränidioksiidina, kuid terminid "happeline kivim" ning "aluseline kivim" püsivad geoloogiliste terminite hulgas tänini.

Ingliskeelses geoloogilises kirjanduses on siiski arhailisest terminist basic rock nüüdisajaks praktiliselt loobutud. Selle asemel kasutatakse terminit mafic rock (mafic = magnesium + ferric ehk magneesiumi ja rauda sisaldav). Need terminid ei ole täpsed sünonüümid, kuid eestikeelseks vasteks on mõlemal juhul "aluseline kivim".

Vaata ka muuda