Akordi heli

Akordi heli on heli, millest akord koosneb.

Akordi moodustavatele helidele on antud järgmised nimetused:

  • akordi priim ehk akordi põhiheli (heli, millelt akord ehitub s.o. tertsilise struktuuri madalaim heli)
  • akordi terts - 1. tertsheli, akordi teine heli
  • akordi kvint - 2. tertsheli, akordi kolmas heli
  • akordi septim - 3. tertsheli, akordi neljas heli
  • akordi noon - 4. tertsheli, akordi viies heli
  • akordi undeetsim - 5. tertsheli, akordi kuues heli
  • akordi tertsdeetsim - 6. tertsheli, akordi seitsmes heli

Akordi ülemine heli määrab akordi seisu nimetuse.

Mõisted akordi heli ja mitteakordiheli on seotud muusikalise faktuuriga. Iga meloodia heli võib antud momendil kõlava saateakordi suhtes olla kas akordi- või mitteakordiheli.