Väike terts on intervall, mille astmeline suurus on 3 ja tooniline suurustooni.

Väike terts
väike terts
Intervalli pööre suur sekst
Nimed ja tähistus
Intervalli tähistus v 3
Inglise nootides 3
Suurus
Pooltoone 3
Puhas häälestus 6:5
Tsent
Tempereeritud häälestus 300
Puhas häälestus 316
Vaata ka
Intervall terts

Väikese tertsi enharmooniline intervall on suurendatud sekund. Väike terts on konsoneeriv intervall ja on minoorse kolmkõla alumine terts.

Kuula

muuda