Suur sekst on intervall, mille astmeline suurus on 6 ja tooniline suurustooni.

Suur sekst
suur sekst
Intervalli pööre väike terts
Nimed ja tähistus
Intervalli tähistus s 6
Inglise nootides 6
Suurus
Pooltoone 9
Puhas häälestus 3:5
Tsent
Tempereeritud häälestus 900
Puhas häälestus 884
Vaata ka
Intervall sekst

Suure seksti enharmooniline intervall on vähendatud septim. Suur sekst on konsoneeriv intervall.