Pööre (muusika)

Pööre ehk pöördintervall on muusikas heli kõrgusliku ümberasetamise tulemus. Pööre võib olla intervalli

Komplementaarintervallil oktaviruumis põhineb ka akordi pööramine: akordi pööre tekib akordi alumise heli (bassiheli) vähemalt ühe oktavi võrra transponeerimisel, nii et uueks bassiheliks saab mõni muu akordi heli.

Komplementaarintervallid pööramisel oktaviruumis muuda

Oktaviruumis pööramisel on intervalli ja tema komplementaarintervalli summa puhas oktav.

Intervallid ja nende pöörded
Intervall Komplementaarintervall
puhas priim (P1) puhas oktav (P8)
väike sekund (V2) suur septim (S7)
suur sekund (S2) väike septim (V7)
väike terts (V3) suur sekst (S6)
suur terts (S3) väike sekst (V6)
puhas kvart (P4) puhas kvint (P5)
suurendatud kvart (<4) vähendatud kvint (<5)
vähendatud kvint (>5) suurendatud kvart (<4)
väike sekst (V6) suur terts (S3)
suur sekst (S6) väike terts (V3)
väike septim (V7) suur sekund (S2)
suur septim (S7) väike sekund (V2)
puhas oktav (P8) puhas priim (P1)

Liitintervalli pööre muuda

Liitintervallist pöörde saamiseks tuleb alumine heli ümber paigutada kaks oktavit kõrgemale või ülemine heli kaks oktavit madalamale. Teine variant: samal ajal alumise heli viimisega oktavi võrra üles tuua ülemine heli oktav alla.

Akordi pööre muuda

Akordi pöördeks nimetatakse akordi sellist tuletatud kuju, kus madalamaks heliks on mõni teine akordi heli.

Akordi kuju oleneb ainult sellest, missugusel akordi helil ta põhineb ehk missugune akordi heli on bassiks.

 
Kolmkõla pöörded
 
Septakordi pöörded

Vaata ka muuda