Suur terts on intervall, mille astmeline suurus on 3 ja tooniline suurus 2 tooni.

Suur terts
suur terts
Intervalli pööre väike sekst
Nimed ja tähistus
Intervalli tähistus s 3
Inglise nootides 3
Suurus
Pooltoone 4
Puhas häälestus 5:4
Tsent
Tempereeritud häälestus 400
Puhas häälestus 386
Vaata ka
Intervall terts

Suure tertsi enharmooniline intervall on vähendatud kvart. Suur terts on konsoneeriv intervall ja on mažoorse kolmkõla alumine terts.

Kuula muuda