Väike sekst on intervall, mille astmeline suurus on 6 ja tooniline suurus 4 tooni.

Väike sekst
väike sekst
Intervalli pööre suur terts
Nimed ja tähistus
Intervalli tähistus v 6
Inglise nootides 6
Suurus
Pooltoone 8
Puhas häälestus 5:8
Tsent
Tempereeritud häälestus 800
Puhas häälestus 814
Vaata ka
Intervall sekst

Väikese seksti enharmooniline intervall on suurendatud kvint. Väike sekst on konsoneeriv intervall.