Intervallid

Priim
Sekund
Terts
Kvart
Kvint
Sekst
Septim
Oktav
Noon
Deetsim
Undeetsim
Duodeetsim
Tertsdeetsim

Vaata ka

Pooltoon/tervetoon
Tritoon
Mikrointervall
Tsent

Sekst ( < ladina k sextus "kuues") on


(a) suur sekst (b) väike sekst (c) suurendatud sekst (d) vähendatud sekst

Intervall Pooltoone Noodid Intervalli pööre
vähendatud sekst 7 (2 tervetooni + 3 pooltooni) CisAs, ECes suurendatud terts
väike sekst 8 (3 tervetooni + 2 pooltooni) EC, CAs suur terts
suur sekst 9 (4 tervetooni + 1 pooltooni) CA, ECis väike terts
suurendatud sekst 10 (5 tervetooni ) CAis, EsCis vähendatud terts

Dooria minoor (minoorne helirida) erineb eoolia minoorist kõrge VI astme poolest, mida nimetatakse dooria sekstiks (suur sekst)

Dooria helireas „dooria sekst“

Kuula muuda

Vaata ka muuda