Diatooniline helirida

Diatooniline helirida on muusikas helirida, mille kõik helid kuuluvad diatoonikasse. Diatoonilised heliread on näiteks kirikuheliread, loomulik mažoor ja loomulik minoor.

Kvintidena üles ehitades saame diatoonilise helirea
Diatooniline helirida

Diatoonilisel helireal on seitse astet.

Diatoonilise helirea helid võivad olla põhi- või tulendnimetustega.

Põhiliikideks on

Seitsmeastmelise diatoonika (heptatoonika) erinevaid astmeid esihelina (tugihelina) kasutades ning esiheli oktavi võrra kõrgemal korrates on võimalik moodustada seitse diatoonilist helirida:

Diatoonilise helirea moodustavad näiteks klahvpillide klaviatuuri valged klahvid.

Klassikalised diatoonilised heliread on tonaalsed heliread:

Nende kõrval hakati kasutama ka nende teisendeid ehk altereeritud helirida.

Mažoorsed heliread, diatoonilised mažoorid:

  • mažoorne pentatoonika = duur-pentatoonika – 5-astmeline pooltoonideta duur (C-duur-pentatoonika)
  • lüüdia mažoor = lüüdia-duur – kõrge IV aste (C-lüüdia-duur)
  • miksolüüdia mažoor = miksolüüdia-duur – madal VII aste (C-miksolüüdia-duur)

Minoorsed heliread, diatoonilised minoorid:

  • minoorne pentatoonika = moll-pentatoonika – 5-astmeline pooltoonideta moll (a-moll-pentatoonika)
  • früügia minoor = früügia moll – madal II aste (a-früügia-moll)
  • dooria minoor = dooria moll – kõrge VI aste (a-dooria-moll)

Vaata ka Redigeeri

Diatooniline helirida redigeeri
Lüüdia (IV)  • Joonia (I)  • Miksolüüdia (V)
Dooria (ii) • Eoolia (vi)  • Früügia (iii)  • Lokria (vii)


Helirida • heptatoonika  • pentatoonika
 
Loomulik mažoor
(Joonia)
  Kuula 
 
Loomulik minoor
(Eoolia)
  Kuula 
 
Harmooniline minoor
  Kuula 
 
Mustlasminoor
  Kuula 
 
Meloodiline minoor
  Kuula 
 
Dooria
  Kuula 
 
Früügia
  Kuula 
 
Lüüdia
  Kuula 
 
Miksolüüdia
  Kuula 
 
Lokria
  Kuula 
 
Kromaatiline
  Kuula 
 
Tervetooniline
  Kuula 
 
Mažoorne pentatoonika
  Kuula 
 
Minoorne pentatoonika
  Kuula 
 
Altereeritud
  Kuula 
 
Vähendatud helirida,
1. vorm
  Kuula 
 
Vähendatud helirida,
2. vorm
  Kuula 
 
Hispaania ja
juutide helirida
  Kuula 
 
Araabia helirida
(Araabia mažoor)
  Kuula 
 
Mi Sheberach helirida
  Kuula 

Skeemil on pooltoon üleminekul ühest reast teise.