Intervallid

Priim
Sekund
Terts
Kvart
Kvint
Sekst
Septim
Oktav
Noon
Deetsim
Undeetsim
Duodeetsim
Tertsdeetsim

Vaata ka

Pooltoon/tervetoon
Tritoon
Mikrointervall
Tsent

Duodeetsim ( < ladina k duodecimus "kaheteistkümnes") on

Duodeetsimit käsitletakse tavaliselt kui kvinti, sest tegemist on liitintervalliga (oktav + kvint).