See artikkel räägib muusikateooria mõistest; kirjandusteaduse mõiste kohta vaata artiklit Noon (stroof)

Intervallid

Priim
Sekund
Terts
Kvart
Kvint
Sekst
Septim
Oktav
Noon
Deetsim
Undeetsim
Duodeetsim
Tertsdeetsim

Vaata ka

Pooltoon/tervetoon
Tritoon
Mikrointervall
Tsent

Noon ( < ladina k nonus "üheksas") on


(a) suur noon, (b) väike noon (c) noonakord

Nooni käsitletakse tavaliselt kui sekundit, sest tegemist on liitintervalliga (oktav + sekund).

Noon on noonakordi põhikuju viies (ülemine) heli (noot).