Intervallid

Priim
Sekund
Terts
Kvart
Kvint
Sekst
Septim
Oktav
Noon
Deetsim
Undeetsim
Duodeetsim
Tertsdeetsim

Vaata ka

Pooltoon/tervetoon
Tritoon
Mikrointervall
Tsent

Mikrointervall on muusikas võrdtempereeritud 12-helisüsteemis pooltoonist väiksem intervall.

Ivan Wyschnegradsky kasutas sõna 'mikrointervall', mida ta nimetas ultrakromaatiliseks, võrdtempereeritud 12-helisüsteemi pooltoonist väiksema ning 'makrointervall', mis oli vastavalt infrakromaatiline, 12-helisüsteemis pooltoonist suurema intervalli tähistamiseks[1].

Ivor Darreg kasutas selliste heliridade puhul, mille helid ei ühti võrdtempereeritud 12-helisüsteemis pooltoonidega, mõistet ksenharmoonia (kreeka keelest ξένος – võõras, ξενία – külalislahke).

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. Wyschnegradsky, Ivan. 1972. “L'Ultrachromatisme et les espaces non octaviants”. La Revue Musicale nos. 290–91:71-141