Intervallid

Priim
Sekund
Terts
Kvart
Kvint
Sekst
Septim
Oktav
Noon
Deetsim
Undeetsim
Duodeetsim
Tertsdeetsim

Vaata ka

Pooltoon/tervetoon
Tritoon
Mikrointervall
Tsent

Tritoon (ladina sõnast tritonus 'kolmtoon') on pooltoonideta (c - d - e - fis või c - b - as - ges) tetrahord, mille äärmised helid moodustavad 3 tervetooni suuruse intervalli (suurendatud kvart).

Tritone.png

Vähendatud kvint ei ole tritoon, sest pooltoonideta tetrahordi viimane heli on enharmooniline, kuid aste erinev (näiteks f asemel eis).

  • intervall > 5 h - f
  • pooltoonideta helirida h - cis - dis - eis (mitte f)

Tritoon on pool oktavit.

Tritooni on keskajal peetud kõige dissonantsemaks intervalliks, nimetatud ka Saatana intervalliks (Diabolus in musica 'kurat muusikas').