Intervallid

Priim
Sekund
Terts
Kvart
Kvint
Sekst
Septim
Oktav
Noon
Deetsim
Undeetsim
Duodeetsim
Tertsdeetsim

Vaata ka

Pooltoon/tervetoon
Tritoon
Mikrointervall
Tsent

Tertsdeetsim ( < ladina k tertius decimus "kolmeteistkümnes") on


(a) suur tertsdeetsim (b) väike tertsdeetsim (c) tertsdeetsimakord

Tertsdeetsimit käsitletakse tavaliselt kui seksti, sest tegemist on liitintervalliga (oktav + sekst).